Doe-het-zelf Diva’s

Algemene voorwaarden

Wanneer je je inschrijft bij Doe- het- zelf Diva’s gelden er algemene voorwaarden. Lees deze goed door voordat je je aanmeldformulier verzendt.

INSCHRIJVING ALGEMEEN
Door het insturen, afgeven of het inschrijven via internet, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden en de betalingsplicht welke verbonden zijn met de door jou te volgen cursus of groepslessen. De inschrijving is persoonsgebonden en is voor onbepaalde tijd geldig.
Wanneer de cursist minderjarig is zijn de ouder(s) én/of verzorger(s) betaling plichtig. Door het insturen, afgeven van het inschrijfformulier of het inschrijven via internet, ga je de verplichting aan tot betaling van het cursusgeld.

INSCHRIJVING VOOR DE SNUFFELCURSUS NAAIEN EN BASISCURSUS.
Na het insturen, afgeven of het inschrijven via internet, betaal je het gehele cursusbedrag voorafgaand aan de cursus.

INSCHRIJVING TIJDENS HET CURSUSJAAR
Indien men tijdens een maand groepslid wordt, wordt voor die maand het werkelijke aantal lessen berekend plus het aantal lessen tot het einde van het schoolseizoen. Dit wordt dan opgesplitst in de gebruikelijke maandtermijnen plus het eventuele resterende bedrag.

AFMELDEN
Als je een les of workshop moet missen en je deze wilt kunnen inhalen moet je je 24 uur voorafgaand aan de workshop of les in het online agenda systeem uit de groepsles verwijderd hebben. Bij niet tijdig afmelden kan de workshop of les niet ingehaald worden.

INHAALLESSEN
Een tijdig verwijderde les kan binnen één maand ingehaald worden mits er plek is, daarna niet meer. Je kunt zelf een inhaalles in de online agenda boeken. Als je deze weer verwijdert vervalt de mogelijkheid om de gemiste les nog in te halen.

PAUZEREN
Je kunt niet tijdelijk de lessen stopzetten.

OPZEGGEN OVEREENKOMST
Wij hanteren 1 volle kalendermaand opzegtermijn na ontvangst van je schriftelijke opzegging. Zeg je bijvoorbeeld op per 15 januari dan eindigt je lidmaatschap op 1 maart.

RESTITUTIE
Restitutie van cursusgelden vindt niet plaats.

BETALINGEN
Wijze van betaling: voorafgaand aan de lessen per bank door middel van overschrijving naar IBAN NL63 TRIO 0197 6290 32 t.n.v. Doe-het-zelf Diva’s of contant.

VAKANTIE
Tijdens schoolvakanties en verplichte vrije (feest)dagen zijn er geen lessen. Het vakantierooster van Nederland Noord wordt hiervoor gevolgd. Bij afwijkingen is de online agenda van Doe-het-zelf bindend.  Er zijn gemiddeld 40 lessen per groep per seizoen.

AANSPRAKELIJKHEID
Doe-het-zelf Diva’s is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten op de locatie.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 1.2 OPGESTELD OP 15 JULI 2017. DEZE VERSIE VERVANGT ALLE EERDERE VERSIES